Kesenian Tayub Khas Lamongan

Authors

  • Wahjudhi Dwidjowinoto Prodi PG-PAUD FKIP Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Abstract

Di daerah Kabupaten Lamongan kesenian Tayub masih sering dipergelarkan. Kesenian Tayub di wilayah Kabupaten Lamongan mempunyai cirri khas yang tidak didapatkan pada kesenian Tayub di daerah lain. Biasanya pengibing hanya memberi tip kepada waranggana Tayub yang menjadi favoritnya. Di Lamongan pengibing diwajibkan meletakkan uang di tiga buah nampan yang disediakan di dekat pengendang. Gending untuk mengiringi kesenian Tayub juga mempunyai kekhasan sendiri. Hal ini sangat menarik untuk di teliti, karena sepengetahuan peneliti kesenian Tayub khas Lamongan ini belum pernah diteliti.Pendekatan penelitian yang paling sesuai adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi secara langsung pergelaran kesenian Tayub, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis domain. Hasil penelitian: Pertama, bentuk kesenian tayub khas Lamongan meliputi bentuk: (1) bentuk pementasan, (2) bentuk tari, (3) bentuk kelompok meja penggemar kesenian tayub, (4) bentuk tat arias dan tata besana tandhak tayub, (5) bentuk organisasi tandhak tayub, (6) bentuk gending, (7) bentuk pengedaran minuman keras, dan (8) bentuk lingkungan sekitar. Kedua, kesenian tayub khas Lamongan mempunyai fungsi: (1) fungsi seni, (2) fungsi sosial, (4) fungsi ekonomi, (5) religius, (6) fungsi pendidikan, dan (7) fungsi lainnya. Ketiga, makna kesenian tayub khas Lamongan meliputi: (1) makna seni, (2) makna sosial, (4) makna makna ekonomi, (5) makna religius, (6) makna pendidikan, dan (7) makna lainnya.

Kata kunci: kesenian, tayub, Lamongan.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-05-04

How to Cite

Wahjudhi Dwidjowinoto. (2021). Kesenian Tayub Khas Lamongan. SNHRP, 611–621. Retrieved from https://snhrp.unipasby.ac.id/prosiding/index.php/snhrp/article/view/60